3 bedrooms with $199 k

Nhà mới xây, thuộc dạng liên kế, nằm trong khu dân cư thịnh vượng, có 2 chỗ để xe, phòng ngủ chính nằm dưới lầu 1 và 2 phòng ngủ phụ trên lầu với 2 phòng tắm. 

Area Schools

 • Clark Co SD
  • Carroll M Johnston Middle School
  • Mojave High School
Social Activities

 • Shadow Creek Golf Course
 • Cheyenne Sports Complex
 • Craig Ranch Regional Park
 • Cannery Casino Resorts, LLC
 • Skyview Multi-Generational Center
 • Club House
Local Area Amenities

 • IHOP
 • In-N-Out Burger
 • Smart & Final Extra!
 • Lowe’s Home Improvement
 • Cracker Barrel
 • Sam’s Club
 • North Las Vegas VA Medical Center
 • Memphis Championship Barbecue
 • Walmart Neighborhood Market

License: 74791