nhà không có gì ngoài vị trí

nhà có một lầu, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, garage có  2 xe. nội thất không có gì đặc biệt, tức master bedroom các thứ với big closet đều không có. nhà cơ bản là đủ điều kiện cho một gia đình với ba thành viên. chỉ có mỗi location là đặc biệt. 

Diện tích:

Nhà: 1134 sqft / 105 m2

Khu vực: 3920 sqft/ 364 m2

Năm xây dựng: 2000

Giá: $244,950

School

  • Elementary School: Bilbray James,Bilbray James
  • Middle Or Junior School: Cadwallader Ralph
  • High School: Arbor View

Community: Pine Meadow 2

Gần highway, trường học và shopping mall.

License: 74791