Sân sau đáng tiền

Căn bếp rộng

Diện tích: 2617 sqft / 243 m2

Năm xây: 2005

Community: Westlake Courtyards At Southwest Ranch

School:

  • Elementary School: Tanaka Wayne N,Tanaka Wayne N
  • Middle Or Junior School: Faiss, Wilbur & Theresa
  • High School: Sierra Vista High

Tax review: $1,138