nhà đến từ địa trung hải

Chủ nhà chọn màu chủ đạo là màu xanh và gam nâu trong đồ nội thất.

Nhà trong khu vực đường rộng rãi, thoải mái, khu yên tĩnh.

Xây dựng năm: 2005

Diện tích: 2178 sfqt = 202 m2

Garage: Auto door

School:

  • Elementary School: Fine Mark L,Fine Mark L
  • Middle Or Junior School: Canarelli Lawrence & Heidi
  • High School: Desert Oasis

Community: Lamplight Cottages At Santoli

Tax: $1,170

bếp nhìn ra vườn

License: 74791