Sự khởi đầu hoàn hảo

Sân trước có nguyên khu vườn và sân sau cũng có riêng một khu vườn cho chủ nhà có nhiều lựa chọn.

Vị trí căn nhà nằm trong ngã tư với 4 con đường lớn, đều có thể về nhà dễ dàng.

Năm xây dựng: 1997

Diện tích lot: 4356 sfqt = 404 m2

Giá nhà: $255 k

Community: Crestview

School:

  • Elementary School: Rogers Lucille S,Rogers Lucille S
  • Middle Or Junior School: Sawyer Grant
  • High School: Durango

Tax: $1,438

Living room
Sân sau rộng và kiên cố

License: 74719